განცხადება

ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭოს მიერ , კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან (CENN), USAID-ის პროგრამის „ ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში-ფაზა 2“ პარტნიორობით გამოცხადებული კონკურსის „ეფექტური სლოგანი ნარჩენების მართვის თემაზე“ ჟიური შემოსული საკონკურსო სლოგანების შესაფასებლად და გამარჯვებულთა გამოსავლენად შეიკრიბება 2019 წლის 12 თებერვალს, დღის 12 საათზე.

ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული საბჭო