2019 წლის 31 იანვარს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე, სააქტო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N432 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ^სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა“ და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N431 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიების პერსონალური შემადგენლობაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 19 დეკემბრის N01/11834 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N410-ში, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ნადია მიქელაძე“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.02.783) 0.38 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/299 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, 26 მაისისა და ძნელაძის ქუჩების კვეთის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/300 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/301 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N20-ის მიმდებარედ სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/302 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/303 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე (ს/კ 20.42.07.004) არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/304 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ვერულიძის ქუჩა N20-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/305 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩა N20-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/306 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირისა და აღმაშენებლის გამზირის მესამე შესახვევის კვეთის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/307 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N21-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/308 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/309 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N831 ა-ს მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/310 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქუჩა N13-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

15. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/311 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, მემედ აბაშიძის ქუჩა, მდ.კინტრიშის ხიდთან, პოლიეთილენის მილისა და არსებულ გარე განათების ბოძზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

16. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/312 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N260-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

17. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/313 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის მე-2 შესახვევი N28-36-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

18. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/314 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

19. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/315 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N708-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

20. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/316 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის I შესახვევის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

21. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/317 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N472-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

22. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/318 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, ალექსანდრე პუშკინის ქუჩა N8-ის მიმდებარედ სატელეფონო კომუნიკაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

23. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/322 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N61-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

24. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/323 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, თხილაიშვილის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

25. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/324 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N361-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

26. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/325 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩა N79-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

27. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/326 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკაში (ს/კ 20.53.01.072)-ის მიმდებარედ ჭის მშენებლობისა და სატელეფონო კანალიზაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

28. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/327 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N13-ის მიმდებარედ (ს/კ 20.42.10.613) არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

29. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/328 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N291 ა-ს მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის 4 ცალი ჭის მშენებლობისა და სატელეფონო კანალიზაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

30. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/329 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N279-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

31. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/330 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

32. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/331 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N832ა-842-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

33. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/332 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N254-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

34. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/333 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის და სატელეფონო კანალიზაციის მოწყობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

35. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/334 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N594-ში არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

36. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/335 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N269-279-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

37. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 იანვრის N01-17/339 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N281-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

38. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 16 იანვრის N01-17/365 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N374-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

39. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 16 იანვრის N01-17/366 მომართვა -სს ,,სილქნეტი“-სათვის ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N624-ის მიმდებარედ არსებულ გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი ა.ანანიძე)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო