22 იანვარს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ავთანდილ ანანიძის თავმჯდომარეობით. სხდომაზე კომისიის წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 39 საკითხი. კომისიის წევრებმა იმსჯელეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N432 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ^სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა“ და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N431 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიების პერსონალური შემადგენლობაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 19 დეკემბრის N01/11834 მომართვა -სს ,,ენერგო -პრო ჯორჯია“-სათვის ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N410-ში, ახალ ქსელზე მიერთების მიზნით (ფ/პ ,,ნადია მიქელაძე“-ს კუთვნილ ობიექტზე ს/კ 20.42.02.783) 0.38 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; სს ,,სილქნეტი“-სათვის გარე განათების ბოძებზე საჰაერო კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ შემდეგ მისამართებზე: ქ.ქობულეთში, 26 მაისისა და ძნელაძის ქუჩების კვეთის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N20-ის მიმდებარედ ; დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩაზე; ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ვერულიძის ქუჩა N20-ის მიმდებარედ; დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩა N20-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირისა და აღმაშენებლის გამზირის მესამე შესახვევის კვეთის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N21-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N831 ა-ს მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქუჩა N13-ის მიმდებარედ ;ქ.ქობულეთში, მემედ აბაშიძის ქუჩა, მდ.კინტრიშის ხიდთან; ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N260-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის მე-2 შესახვევი N28-36-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N708-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირის I შესახვევის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N472-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, ალექსანდრე პუშკინის ქუჩა N8-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N61-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, თხილაიშვილის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N361-ის მიმდებარედ; დაბა ჩაქვში, თამარ მეფის ქუჩა N79-ის მიმდებარედ; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკაში მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N13-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N291 ა-ს მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N279-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N832ა-842-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N254-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N594-ში; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N269-279-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N281-ის მიმდებარედ; ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N374-ის მიმდებარედ და ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N624-ის მიმდებარედ.