19 მაისს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა დავით წულუკიძის ხელმძღვანელობით. კომისიის წევრებმა მოისმინეს და განიხილეს ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-სა და შ.პ.ს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს 2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშები