30 ივლისს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით. ბიუროზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ერთი საკითხი. ბიუროს წევრებმა იმსჯელეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 ივლისის N01-14/3321 მომართვა -აჭარის ავტომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით შესაბამისი პროექტების დამტკიცების შესახებ.