2019 წლის 26 თებერვალს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწის პოზიციაზე ჩატარებული გამარტივებული კონკურსის შედეგი ცნობილია

იხილეთ დანართი