სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მუნიციპალიტეტის გარე იერსახეზე, გარე ვაჭრობაზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესების, სამშენებლო, გარემოსდაცვითი, სანიტარული და სხვა შესაბამისი ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე ზედამხედველობის განხორციელება.

სამსახურის დებულება


მინდია რომანაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1976 წლის 3 მაისი

განათლება: ბათუმის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

საქმიანობა: 2013 – 2018 წწ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების აჭარის ა/რ ანტიკორუფციული სააგენტოს (დეპარტამენტი) რეგიონალური მთავარი სამმართველოს მეორე სამსახურის უფროსი ინსპექტორი

2011 – 2013 წწ. შპს „კოლხეთი“-ს გენერალური დირექტორი

2004 – 2011 წწ. შპს „კოლხეთი“-ს მთავარი ინჟინერი

1998 – 2004 წწ. ქობულეთის საგადასახადო ინსპექცია

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული