სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა, სამხედრო სამსახურისთვის მომზადება და სავალდებულო სამხედრო გაწვევის ორგანიზება.

სამსახურის დებულება

გენადი კირჩხელი - სამხედრო აღრიცხვისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1969 წლის 15 ნოემბერი.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება: 1995-1999 წწ. ქ. ბათუმის უმაღლესი პედაგოგირი კოლეჯი -იურისტი.

საქმიანობა:

1993 – 2000 წწ. სარფის საბაჟო პოლიცია - დაცვის თანამშრომელი.

2009 – 2012 წწ. ბათუმის ავტოტრანსპორტი - მძღოლი.

2014 წლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი.