სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში რესურსების მობილიზება, შესაბამისი ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება, მუნიციპალური მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება, სამხედრო ძალების, ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა და მათი წევრებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური გრანტების უზრუნველყოფა.

სამსახურის დებულება

ხათუნა მამასახლისი - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაბადების თარიღი: 1969 წლის 17 ივლისი

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

საქმიანობა:

1987-1988 წწ. ბათუმის ბავშვთა სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა - სანიტარი.

1995 – 1997 წწ. ქ. თბილისის ფთიზიატრიისა და პულმონოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტი - მორიგე ექიმი.

1997- 2013 წწ. ქობულეთის ფთიზიო - პულმონოლოგიური დისპანსერი - დირექტორი, ექიმი ფთიზიატრი.

2012 წლიდან დღემდე „უნ.იმედი აჭარა“ - ფთიზიატრი.

2014 წლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი