სამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მუნიციპალიტეტის მერიის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა. მერის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტების ხელშეკრულების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება და შეთანხმება, მასალების აღრიცხვა, დაცვა და დადგენილი წესით შენახვა, საიდუმლო საქმისწარმოებისა და საიდუმლო რეჟიმის დაცვა, მედიის საინფორმაციო საშუალებებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მერიაში შემოსული კორესპოდენციის კოორდინირება, მერიის არქივის წარმოება, მერიის მუშაობის შედეგების საინფორმაციო ბაზის წარმართვა და ანალიზი, საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ადამიანური რესურსების მართვა და თანამშრომელთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფა.

სამსახურის დებულება


გივი ვერულიძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1974 წლის 25 თებერვალი

განათლება: 1992 – 1996 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალისტი.

1996 – 2001 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. სპეციალობა იურისტი.

საქმიანობა: 1996 – 2004 წწ. ქობულეთის გამგეობა - იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2005 – 2007 წწ. შპს „ჯორჯიან მეტალი“ - დირექტორის მოადგილე

2018 წლის 1 თებერვლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი.

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.მადონა ტაკიძე ადმინისტრაციული სამსახური პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მომსახურების საკითხებში
ნინო ცეცხლაძე ადმინისტრაციული სამსახური პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მომსახურების საკითხებში
თეონა გეგიძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსი
სულხან აბულაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -(იურისტი) ადმინისტრაციულ საკითხებში
ეკა ჯაში ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი ექსპერტიზის საკითხებში
ირმა ჯინჭარაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი
გიორგი დუმბაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საკადრო საკითხში
მაკა ხაჯიშვილი ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ნატო წულუკიძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საქმის წარმოების განყოფილება უფროსი
ია ბერაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
სოფიო მახარაძე ადმინისტრაციული სამსახური მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეგისტრატორი
თამარ ლომაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საარქივო საკითხებში
ნატალია ანანიძე ადმინისტრაციული სამსახური მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ნინო ლეჟავა ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -დამტარებeლი
რომანოზ აბდუშელიძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციულ ერთეულებთა ურთიერთობის განყოფილების უფროსი
ნინო ცენტერაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხში
თამუნა ბერაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხში
ზვიად ზოიძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი
თამარ ლომინაძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ქეთევან სოლომონიძე ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მასმედიასთან ურთიერთობის საკითხებში
მარიამ ხაბაზი ადმინისტრაციული სამსახური მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მასმედიასთან ურთიერთობის საკითხებში