ზედამხედველობის სამსახური

სამსახურის უფროსი: მინდია რომანაძე

ტელეფონი: 599 91 91 76

ელ.ფოსტა: inkoge@mail.ru