კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ტელ: 0426 26 75 00

კომისიის მდივანი: ილია ბაჯელიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-

ტელ: 599 85 63 43