კომისიის თავმჯდომარე: ასლან ქათამაძე - მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი

ტელ: 551 25 55 52

კომისიის მდივანი: თინათინ გოლიაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის აღრიცხვის, დაგეგმარებისა დაფორმირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელ: 598 18 02 05