კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის

ტელ: 0426 26 75 00

მერი კომიისის აპარატის წევრები:

ციცინო ბერიძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

ტელ: 599 05 14 57

ხატია ეჯიბია - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების სპეციალისტი

ტელ: 599 85 63 08