კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი

ტელ: 0426 26 75 00

კომისიის მდივანი: ნანი ცეცხლაძე - ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების სპეციალისტი

ტელ: 599 85 63 03