ქობულეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ზღვისპირა სანაპირო ზოლში, პლაჟის ტერიტორიაზე
შეზლონგების განთავსების მიზნით სექტორების სარგებლობის უფლებით (იჯარით) განკარგვაზე პირობებიანი საჯარო
აუქციონი გამოცხადდა

იხილეთ დანართი

ბრძანების დანართი