მის: ქ.ქობულეთი დავით აღმაშენებლის გამზ: N255

ტელ: (+995 0426) 26 88 77