მის: ქ.ქობულეთი დავით აღმაშენებლის გამზ: N288

ტელ: (+995 ) 599 49 35 29