მის: ქ.ქობულეთი დავით აღმაშენებლის გამზ: N476

ტელ: (+995 ) 591 81 08 00