მის: ქ.ქობულეთი დავით აღმაშენებლის გამზ: N373

ტელ: (+995 ) 599 56 96 77