ბელგრადი

 ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ.N270

  (+995) 599 93 96 30

კონდორი

ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ.N270

  (+995) 599 93 96 30

სოლიდარობა

 ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ.N269

 (+995 0426) 26 65 07

ჯორჯია პალასი

 ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზ.N275

 (+995 0422) 24 24 00

ოაზისი

 დ. ჩაქვი, ბათუმის ქ.N16

  (+995 032) 2 47 22 33

კენტი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N365

 (+995 ) 599 15 07 25

ნაციონალი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N375

 (+995 ) 558 51 57 75

მწვანე სახლი

 ქ.ქობულეთი თამარ მეფის სანაპ: N8

  (+995 ) 593 79 28 22

ჩვენი ეზო

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N492

 (+995 ) 599 79 19 07

რენესანსი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N108

 (+995 ) 571 39 93 93

სანაპირო რეზიდენცია

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N373

 (+995 ) 599 56 96 77

პალერმო

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N448

 (+995 ) 577 22 31 08

პანორამა

 ქ.ქობულეთი თამარ მეფის სანაპ: N6

 (+995 ) 557 38 32 02

აიეტი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N844

(+995 ) 555 55 50 22

კიპარისი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N218

 (+995 ) 591 44 99 87

ჭაღარა ურალი

 ქ.ქობულეთი ვერულიძის ქუჩა: N1

 (+995 ) 599 51 35 36

ფანტაზია

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N288

 (+995 ) 599 49 35 29

სიმპათია

 ქ.ქობულეთი თამარ მეფის სანაპ: N122

 (+995 ) 599 19 55 06

ქინგ ლაპასი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N255

 (+995 0426) 26 88 77

ედემი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N468

 (+995 ) 599 10 83 08

ირისე

 ქ.ქობულეთიაღმაშენებლის გამზ: N118

 (+995 ) 599 11 78 66

დიანა

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N476

 (+995 ) 591 81 08 00

სან-რაიზი

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N

 (+995 ) 597 76 70 61

ზღვის მარგალიტი

 ქ.ქობულეთი თამარ მეფის სანაპ: N24

 (+995 ) 599 15 05 65

სანაპირო

 ქ.ქობულეთი თამარ მეფის სანაპ: N1

 (+995 ) 599 50 63 83

სავანე

 ქ.ქობულეთი აღმაშენებლის გამზ: N362

 (+995 ) 599 56 86 65