ქობულეთის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 21 ადმინისტრაციულ ერთეულად, მათ შორის 1 ქალაქი, 2 სადაბო და 18 სასოფლო თემია.