მუზეუმი

მისამართი: აღმაშენებელის გამზ.N100

ტელეფონი: 426 26 92 54

ელ-ფოსტა: kobuletismuzeumi@gmail.com 

ვებ-გვერდი: www.kobmuzeu.ge