ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

N

სახელი, გვარი

პარტიულობა

1

გელა გოგიტიძე

ქართული ოცნება

პროპორციული

2

ნათია თხილაიშვილი

ქართული ოცნება

პროპორციული

3

ლია შაქარიშვილი

ქართული ოცნება

პროპორციული

4

იოსებ ჟღენტი

ქართული ოცნება

პროპორციული

5

გიორგი გოგიტიძე

ქართული ოცნება

პროპორციული

6

სულხან გორჯელაძე

ქართული ოცნება

პროპორციული

7

მამია ჟორდანია

ქართული ოცნება

პროპორციული

8

ნარგიზ რომანაძე

ქართული ოცნება

პროპორციული

9

ნაილე ლაზიშვილი

ქართული ოცნება

პროპორციული

10

ბონდო თედორაძე

ნაციონალური მოძრაობა

პროპორციული

11

ლელა ვერულიძე

ნაციონალური მოძრაობა

პროპორციული

12

მერაბ ცინცაბაძე

ნაციონალური მოძრაობა

პროპორციული

13

ჯანსუღ ჯინჭარაძე

ნაციონალური მოძრაობა

პროპორციული

14

პაატა ცინარიძე

ევროპული საქართველო-ბაქრაძე-უგულავა

პროპორციული

15

დავით წულუკიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ქ.ქობულეთი 1 ზონა

16

დავით მჭედლიშვილი

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ქ.ქობულეთი

მე-2 ზონა

17

ავთანდილ გოგიბერიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ქ.ქობულეთი

მე-3 ზონა

18

მამული სურმანიძე

ნაციონალური მოძრაობა

მაჟორიტარი - ოჩხამურის დაბის

19

მამუკა შამილიშვილი

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი სოფელი ხალა

20

მანუჩარ ნიჟარაძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ალამბრის სოფელი

21

ავთანდილ ზოიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი-აჭყვისთავის სოფლის

22

გენადი თამაზაშვილი

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ბობოყვათისთემის

23

რომან მოწყობილი

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -გვარას სოფლის

24

მალხაზ რომანაძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - დაგვას სოფლის

25

ქეთინო ქათამაძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - ზენითის სოფლის

26

ავთანდილ ვერულიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - კვირიკეს თემის

27

ავთანდილ ანანიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - ლეღვას თემის

28

თედო ტაკიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - მუხაესტატეს თემის

29

ედნარ თურმანიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - საჩინოს თემის

30

ვიტალი ქარცივაძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - ქაქუთის თემის

31

სოსო ჯაფარიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი - სოფელ ქობულეთის თემის

32

გურამ აბაშიძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ჩაისუბნის სოფლის

33

ვაჟა შავიშვილი

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი- ციხისძირის თემის

34

თემურ მოწყობილი

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ჭახათის თემის

35

მალხაზ დიასამიძე

ნაციონალური მოძრაობა

მაჟორიტარი - ხალას თემის

36

არჩილ დუმბაძე

ქართული ოცნება

მაჟორიტარი -ხუცუბნის თემის