ფრაქციის თავმჯდომარე

იოსებ ჟღენტი

ფრაქციის მდივანი

ავთანდილ ვერულიძე

ფრაქციის წევრი:

გურამ აბაშიძე