საქართველოს სამხედრო ძალებში 2020 წელს მოქალაქეთა საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ

იხილეთ დანართი