ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქობულეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მდინარე სკურდას ჭალა-კალაპოტში, ჭარბი აკუმულაციური უბნების გაწმენდის მიზნით , ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაიგეგმა ჭარბი ინერტული მასალის ამოღების სამუშაოების ჩატარება.

იხილეთ დანართი