20 მარტი 2017 წელი

მოსახლეობის საყურადღებოდ!

მოსახლეობისსაყურადღებოდ!

თამარის დასახლებაში, ახლადდასრულებულსოციალურ სახლში ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი  ფართის განაწილება იწყება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტისგამგეობაგანცხადებას 20 მარტიდან 20 აპრილის ჩათვლით მიიღებს.

განცხადებისშევსებისათვისაუცილებელიაწარმოადგინოთ:

1. გეოლოგიურიდასკვნა;

2. ოჯახისყველაწევრისპირადობისდამადასატურებელიდოკუმენტაცია;

აუცილებელიაგანმცხადებლისოჯახიდარეგისტრირებულიიყოს    „სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და გადაადგილებასდაქვემდებარებულიოჯახებისგანსახლებისკრიტეტიუმებისდამტკიცებისადაგანსახლებისსაკითხებისმარეგულირებელიკომისიისშექმნისშესახებსაქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანიძულებითგადაადგილებულპირთაგანსახლებისადალტოლვილთამინისტრის2013 წლის13 ნოემბრისN779 ბრძანებითსტიქიურიმოვლენებისშედეგადდაზარალებულიდაგადაადგილებასდაქვემდებარებული(ეკომიგრანტების)ოჯახებისერთიანმონაცემთაელექტრონულბაზაში.( მისამართი: . ბათუმი, კომახიძის . N119).

ბაზაშიდასარეგისტრირებლადუნდაიქონიოთ:

•             გეოლოგიური დასკვნა;

•             ოჯახის ყველა წევრის პირადობის მოწმობის ასლები;

•             ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ელექტრონული ბაზიდან;

      ოჯახში მძიმედ დაავადებული წევრი/წევრების არსებობისშემთხვევაში:

ü მუდმივად მწოლიარე;

ü ფსიქიკური ფუნქციის დარღვევა;

ü ონკოლოგიური დაავადება;

უნდა არსებობდესცნობაჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებ- სამედიცინოფორმაNIV-100/.

ოჯახისწევრიანწევრებიარიანმკვეთრად,მნიშვნელოვნადანზომიერადგამოხატულიშესაძლებლობისშეზღუდვისმქონეპირები,უნდადასტურდებოდესშესაბამისისამედიცინოდაწესებულებისმიერგაცემულისამედიცინო-სოციალურიექსპერტიზისშემოწმებისაქტისამონაწერით.

მშობელიანქვრივი,რომელიციძულებულიამარტომიზრუნოსმცირეწლოვანშვილზეანშვილებზე(დამადასტურებელიდოკუმენტაცია:მეუღლისგარდაცვალებისმოწმობა,ბავშვებისდაბადებისმოწმობებიდასხვა).

 ხანდაზმულ(ებ), რომელიც ახორციელებს მეურვეობას ან მზრუნველობას არასრულწლოვანი შვილ(ებ)ის ან შვილიშვილ(ებ)ის მიმართკანონმდებლობისშესაბამისად(დამადასტურებელიდოკუმენტაცია:მეურვეობა/მზრუნველობისდამადასტურებელიდოკუმენტებიდასხვა).
ვიდეო რგოლი

Loading...

ოქტომბერი 2017

ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

გამოკითხვა

ჩვენი საიტი...
 

სიახლის გამოწერა

ამინდი

ვალუტის კურსი

აჭარა


პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 2011
    სტუმართა რაოდენობა: