ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრი

მისამართი: ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის გამზN99

რესურსცენტრის უფროსი: მადონა გოგიტიძე

ტელეფონი: 26 6107;  26 81 07

ელ.ფოსტა: kobuletirc@moecs.geსაჯარო სკოლები


N1 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, დ. აღმაშენებელი გამზ.N47

დირექტორი: ნარგიზ რომანაძე

ტელეფონი: 26 84 18;   577 3041 61

 

N2 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი. რუსთაველის ქN136

დირექტორი: ნარგიზ ბაღიშვილი

ტელეფონი: 26 88 74;  26 8514;  577 30 41 54

 

N3 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, რუსთაველის ქN168

დირექტორი: ნანა მენაბდე

ტელეფონი: 26 89 06;  26 8580; 

 

N5 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, თხილაიშვილის ქN42ა

დირექტორი: ნარგიზ ჯინჭარაძე

ტელეფონი: 26 88 98;  577 3041 70

 

N6 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, რუსთაველის II შესახვევიN5

დირექტორი: ნატო შამილიშვლი

ტელეფონი: 26 66 63;  577 3041 85

 

ჩაქვის N1 საჯარო სკოლა

მისამართი: დ.  ჩაქვი,წერეთლის ქN5

დირექტორი: ტარიელ ქათამაძე

ტელეფონი: 577 50 41 41

 

ჩაქვის N2 საჯარო სკოლა

მისამართი: დ.  ჩაქვი, აჭარისქN52

დირექტორი: ბადრი დავითაძე

ტელეფონი: 577 30 41 87

 

ჩაისუბნის N1 საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. ჩაისუბანი

დირექტორი: ალექსანდრე ყურშუბაძე

ტელეფონი: 577 30 41 88

 

ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. ჩაისუბანი

დირექტორი:ჯემალ ბასილაძე

ტელეფონი: 577 30 43 73

 

სახალვაშოს საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. სახალვაშო

დირექტორი: ჯუმბერ სურმანიძე

ტელეფონი: 577 30 43 66

 

ხალას საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. ხალა

დირექტორი: ლეილა ლორთქიფანიძე

ტელეფონი: 577 30 41 93

 

გორგაძეების საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. გორგაძეები

დირექტორი: რუსუდან ჟორდანია

ტელეფონი: 577 30 41 94

 

აჭყვას საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. აჭყვა

დირექტორი: ნინო გათენაძე

ტელეფონი: 577 30 41 95

 

საჩინოს საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. საჩინო   

დირექტორი: მერი დიასამიძე

ტელეფონი: 577 30 41 96

 

ზედა აჭყვას საჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ჩაქვი, სოფ. ზედა აჭყვა

დრექტორი: ისმაილ დუმბაძე

ტელეფონი: 577 30 41 75

 

ციხისძირის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ციხისძირი

დირექტორი: გია ქათამაძე

ტელეფონი: 577 30 41 80

 

სტალინის უბნის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ციხისძირი

დრექტორი: რუსუდან მანელიშვილი

ტელეფონი: 577 30 41 76

 

შუაღელეს საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. შუაღელე

დირექტორი: ლალი კირჩხელი

ტელეფონი: 577 30 41 86

 

ბუკნარის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ბუკნარი

დრექტორი: მაყვალა დავითაძე

ტელეფონი: 577 30 41 74

 

ბობოყვათის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ბობოყვათი

დირექტორი: იზო ვერულიძე

ტელეფონი: 577 30 41 49

 

დაგვას საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. დაგვა

დირექტორი: მარინე ბეჟანიძე

ტელეფონი: 577 30 41 89;   790 25 61 13

 

ქვედა კვირიკეს საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ქვედა კვირიკე

დირექტორი: თინა ბოლქვაძე

ტელეფონი: 577 30 41 64

 

ზედა კვირიკეს საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ზედა კვირიკე

დრექტორი: ეთერ დედოფალიძე

ტელეფონი: 577 30 41 90

 

კვირიკეს N1 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. კვირიკე

დირექტორი: ნანა რომანაძე

ტელეფონი: 577 30 41 53

 

კვირიკეს N2 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. კვირიკე

დირექტორი: მზიური ხარაზი

ტელეფონი: 577 30 41 52

 

ქვედა სამების საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ქვედა სამება

დირექტორი: ეთერ ნაკაიძე

ტელეფონი: 577 30 41 67

 

ზედა სამების საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ზედა სამება

დირექტორი: მზემზე კახიძე

ტელეფონი: 577 30 41 59

 

ხუცუბნის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ხუცუბანი

დირექტორი: ეთერ შაქარიშვილი

ტელეფონი: 577 30 41 56

 

ნაკაიძეების საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ნაკაიძეები

დრექტორი: მარინა დუმბაძე

ტელეფონი: 577 30 41 78

 

გვარას საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. გვარა

დირექტორი: ნოდარ გოგმაჩაძე

ტელეფონი: 577 30 41 57

 

კონდიდის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. კონდიდი

დრექტორი: მედეა ლაზიშვილი

ტელეფონი: 577 30 41 98

 

სოფელ ქობულეთის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ქობულეთი

დირექტორი: ნაირა მახარაძე

ტელეფონი: 577 30 41 58

 

კოხის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. კოხი

დირექტორი: ნინო შამილიშვილი

ტელეფონი: 577 30 41 79

 

ჭახათის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ჭახათი

დირექტორი: დარეჯან მახარაძე

ტელეფონი: 577 30 41 84

 

აჭყვისთავის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. აჭყვისთავი

დირექტორი: ავთანდილ რომანაძე

ტელეფონი: 577 30 41 46

 

ზენითის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ზენითი

დირექტორი: თინა გოგიტიძე

ტელეფონი: 577 30 41 63;  2610 19

 

ალამბრის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ალამბარი

დირექტორი: დალი ნიჟარაძე

ტელეფონი: 577 30 41 48

 

მუხაესტატეს საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. მუხაესტატე

დირექტორი: დავით მენაღარიშვილი

ტელეფონი: 577 30 41 65;   2611 12

 

წყავროკას საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. წყავროკა

დირექტორი: ირაკლი ჯინწარაძე

ტელეფონი: 577  28 19 18

 

ლეღვას N1 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ლეღვა

დირექტორი: მანონი მამულაიშვილი

ტელეფონი: 577 30 41 50

 

ლეღვას N2 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ლეღვა

დირექტორი: მანანა მახარაძე

ტელეფონი: 577 30 41 68

 

სკურას საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. სკურა

დრექტორი: მზია ჯინჭარაძე

ტელეფონი: 577 30 41 82

 

ქაქუთის   საჯაროსკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ქაქუთი

დირექტორი:მანანა ჩხაიძე

ტელეფონი:577 30 41 77

 

აჭის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. აჭი

დრექტორი: რუსუდან კაკალაძე

ტელეფონი: 577 30 41 62

 

ოჩხამურისსაჯარო სკოლა

მისამართი: დ. ოჩხამური თამარ მეფის ქN7

დირექტორი: დალი შეწირული

ტელეფონი:577 30 41 55

 

ცეცხლაურის N1 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. სოფ. ცეცხლაური

დირექტორი: ლილი სურმანიძე

ტელეფონი:577 30 41 69

 

ცეცხლაურის N2 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ცეცხლაური

დირექტორი: ლევან ვერულიძე

ტელეფონი: 577 30 41 72

 

ჯიხანჯურის საჯარო სკოლა

მისამართი: ქობულეთი, სოფ. ჯიხანჯური

დრექტორი: მიხეილ ხალვაში

ტელეფონი: 577 30 41 73

 

 

 

კერძო სკოლები

 

შ.პ.ს. "ჩაქვის წმინდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის სკოლა"

მისამართი: დ. ჩაქვი, თამარ მეფის ქN77

დირექტორი: დეკანოზი არჩილი (ჩხარტიშვილი)

ტელეფონი: 790 16 34 15;  2688 35

 

ქობულეთის საერო სკოლა შ.პ.ს. "ფარნავაზი"

მისამართი: ქობულეთი. დ. აღმაშენებლის გამზ.N241

დირექტორი: მადონა ოქროპირიძე

ტელეფონი: 599 57 25 68

 

მრავალპროფილიანი სკოლა შ.პ.ს. "დასი"

მისამართი: დ. ჩაქვი, ბ. მეგენეიშვილის ქN23

დირექტორი: ციური დიასამიძე

ტელეფონი: 593 33 79 24

 

შ.პ.ს. მრავალპროფილიანი სკოლა–ლიცეუმი "ელიტსქული"

მისამართი: ქობულეთი, თავისუფლების ქN9

დირექტორი: მანანა ცეცხლაძე

ტელეფონი: 26 69 17;   599 5117 99

 

"სრულიად საქართველოს კათოლოკოს პატრიარქ კირიონ II–ის სახელობის საგანმანათლებლო მართლმადიდებლურ ცენტრთან არსებული სკოლა"

მისამართი: ქობულეთი. დ. აღმაშენებლის გამზ.N251

დირექტორი: დეკანოზი კირიონი (ფერაძე)

ტელეფონი: 26 80 84ვიდეო რგოლი

Loading...

ოქტომბერი 2017

ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
 

გამოკითხვა

ჩვენი საიტი...
კარგია
45% (3086)
არა უშავს
4% (302)
ცუდია
51% (3461)
ხმათა საერთო რაოდენობა: 6849
გამოკითხვაში მონაწილეობა შეიძლება დღეში მხოლოდ ერთხელ!

სიახლის გამოწერა

ამინდი

ვალუტის კურსი

აჭარა


პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 2011
    სტუმართა რაოდენობა: