საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2021 წლის 26 თებერვალს 12-00 საათზე…

მუნიციპალიტეტის მერიაში ღია კონკურსი გამოცხადდა

პირველადი სტუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – მერიის წარმომადგენელთა კორდინაციის განყოფილების, მეორე კატეგორიის უფროსი…

მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების თაობაზე

ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.04.705; ს.კ. N20.42.04.269; ს.კ. N20.42.04.141; და ს.…

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგილურების შესახებ

ქობულეთის მუნიციოალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგილურების შესახებ იხილეთ დანართი

ვაკანსია

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაცის სამსახურის მესამე კატრეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე გასაუბრება გაიმართება 12 აგვისტოს. რეგისტრაცია…

კონკურსი ვაკანსიაზე

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მესამე კატეგორის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე .გამოცხადა ღია კონკურსი 2020 წლის…

სამუშაო ჯგუფი შექმნის შესახებ

კონკურსი ცხადდება

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, პროფესიული საჯარო მოხელის არსებულ ზოგიერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე დახურული, კონკურსი ცხადდება ვაკანტურია პირველადი სტრუქტურული…

კონკურსის შედეგები

2019 წლის 7 ნოემბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებული ღია საჯარო კონკურსის შედეგები

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content