მუნიციპალიტეტის სიახლეები

21 ნოემბერი 2014 წელი
2014 წლის 24 ნოემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა
2014 წლის 24 ნოემბერს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი: 1. 2015 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის შედეგების შესახებ; (მომხსენებელი ნ.ლაზიშვილი) 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის 13 ნოემბრის №01-14/1900 მომართვა –შპს ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირების” საწესდებო კაპიტალში ცვლილების შეტანის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; (მომხსენებელი ვ.ქარცივაძე) 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2014 წლის 20 ნოემბრის №01-14/1948 მომართვა –შპს ,,ქობულეთის წყალი“-სათვის სატუმბო-გადამქაჩ და სანიაღვრე სადგურებზე გენერატორების შეძენის მიზნით საწესდებო კაპიტალში ცვლილების შეტანის შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის თაობაზე; ... »»»
.....................................................................................
21 ნოემბერი 2014 წელი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზში არასამთავრობო ორგანიზაცია „ფლორა და ფაუნას“ ორგანიზებით საერთაშორისო ორგანიზაცია „სიდას“ პროექტ „თვითმმართველობის რეფორმის რეგიონული ინიციატივის“ ფარგლებში გამგეობის თანამშრომლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა დიალოგის რეჟიმში წარიმართა, სადაც მხარეებმა განიხილეს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი მექანიზმების შექმნის საკითხი,... »»»
.....................................................................................
21 ნოემბერი 2014 წელი
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა
2014 წლის 21 ნოემბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზეზე 2015 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილეს. განხილვას ესწრებოდნენ საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, დეპუტატებიი, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და მასმედიის წარმომადგენლები,მოქალაქეები. ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ირაკლი ცეცხლაძემ გააცნო დარბაზში შეკრებილებს , მისივე განცხადებით მათი მხრიდან გამოთქმული შენიშვნები და მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება პროექტის საბოლოო ვარიანტში. ... »»»
.....................................................................................
21 ნოემბერი 2014 წელი
„დაინახე ადამიანი და არა შეზღუდული შესაძლებლობები“
„დაინახე ადამიანი და არა შეზღუდული შესაძლებლობები“ პროექტის ფარგელბში მე-3 საჯარო სკოლაში საჩვენებლი გაკვეთილი ჩატარდა, სადაც პროექტის მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევრები-დეკორაციები, თექის ნაკეთობები და ნახატები. პროექტი „დაინახე ადამიანი და არა შესზღუდული შესაძლებლობები“ ქობულეთის კულტურის ცენტრის ორგანიზებითა და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.... »»»
.....................................................................................
20 ნოემბერი 2014 წელი
ემტეესის დასახლების გაზიფიცირება
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ემტეესის დასახლებაში ბუნებრივი აირის ცენტრალური მაგისტრალის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტი ითვალისწინებს დასახლების გაზიფიცირებას, რომლის ფარგლებში 1330 გრ/მ-ი ცენტრალური გაზსადენი მაგისტრალი მოეწყობა. პროექტის დასრულების შემდეგ 80 ოჯახი შეძლებს ბუნებრივი აირით სარგებლობას. სამშენებლო სამუშაოებს შპს „აჭარა ბუნებრივი აირი“ აწარმოებს, რომლისთვისაც 37 000 ლარია გათვალისწინებული.... »»»
.....................................................................................
19 ნოემბერი 2014 წელი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა დასრულდა
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის პროექტი დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე წელს 34 სახლი გადაიხურა. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს სახურავების თუნუქისა და ხის კონსტრუქციების შეცვლას, ასევე წყალსარინი ღარებისა და წყასაწრეტი მილების მოწყობას. სამშენებლო სამუშაოებს,... »»»
.....................................................................................
18 ნოემბერი 2014 წელი
შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები აქტირუად მიმდინარეობს
საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესა და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან ერთად ქობულეთში შემოვლითი გზის სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერა. ამ ეტაპისთვის 19 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა და ასფალტის საფარის მოწყობა მიმდინარეობს, ასევე შენდება 9 ხიდი, 7 გზაგამტარი, 21 მიწისწვეშა გადასასვლელი, 2 გვირაბი და 43 წყალგამტარი მილის მოწყობა.... »»»
.....................................................................................
18 ნოემბერი 2014 წელი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №01-19/411
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა №01-19/411 2014 წლის 17 ნოემბერი ქ.ქობულეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის თაობაზე საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის 2014 წლის 17 ნოემბრის №03-07/17 მომართვის შესაბამისად, ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 1. დაიწყოს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა; 2. განსახილველ საკითხთა მიმართებაში საჯარო განხილვის წარმოებაზე უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია (ნ.ლაზიშვილი); 3. 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის დროს თანამომხსენებლად განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე (ი.ცეცხლაძე); ... »»»
.....................................................................................
17 ნოემბერი 2014 წელი
სულხან ევგენიძე სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ სოფელ ზედა აჭყვაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები მოინახულა, რომლებსაც სექტემბრის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაემეწყრათ საკარმიდამო ნაკვეთები და დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლები. ამ ეტაპისთვის მოხდა სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების გეოლოგიური შესწავლა და საორიენტაციო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სარეზერვო ფონდიდან ქირით გადაყვანის მიზნით თანხა გამოყოფილია, დაზარალებული ოჯახების კომპენსირება მომავალი თვიდან დაიწყება. ... »»»
.....................................................................................
17 ნოემბერი 2014 წელი
საკრებულოს სხდომა გაიმართა
2014 წლის 17 ნოემბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა,სადაც დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 21საკითხს უყარეს კენჭი. საკრებულოს წევრებმა 30 ხმით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისა და აპარატის დებულებებში შესატანი ცვლილებები daamtkices. ხმათა უმრავლესობით ცვლილებები დაამტკიცეს ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გეგმებში.Ddeputatebმა ცნობის სახით მოისმინეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2014 წლის მესამე კვარტლის ანგარიშის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. ... »»»
.....................................................................................

ვიდეო რგოლი

Loading...

ნოემბერი 2014

ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

გამოკითხვა

ჩვენი საიტი...
 

სიახლის გამოწერა

ამინდი

ვალუტის კურსი

აჭარა


პორტალი შექმნილია ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი“ინტელექტი”–ს მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით
© ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 2011
    სტუმართა რაოდენობა: 444 135    
ვებ დიზაინი: სტუდია „ანთროპო”